Ako dlho trvá proces vymáhania pohľadávky?

Mimosúdne vymáhanie:

Nadviazanie kontaktu s dlžníkom a preverovanie prípadu trvá okolo 7 pracovných dní. Po uplynutí tejto doby je dlh zverejnený na zozname dlžníkov. V prípade, že si dlžník nesplní záväzok ani v nasledujúcich 3 pracovných dňoch, stráca možnosť využívať Systém Trans.eu.

Vyššie uvedené termíny sa môžu meniť v závislosti od konkrétností daného prípadu.

Doba trvanie minosúdneho vymáhania je 60 dní, ale u 80% prípadov získame úhradu pohľadávky do 10 pracovných dní od prijatia prípadu.

Vynáhanie súdno-exekučné:

Čas trvania súdno-exekučnej etapy závisí od doby súdneho šetrenia prípadu a priebehu exekučných činností. Vynakladáme maximálne úsilie, aby sa táto doba skrátila na minimum.