Aké doklady doložiť k hláseniu?

Na prijatie hlásenia sú najčastejšie požadované doklady:

  • faktúra
  • CMR
  • objednávka prepravy

Oprávnenosť pohľadávky je možné doložiť aj platným súdnym rozhodnutím (alebo dohodou, ktorá bola uzavretá pred súdom).