How to create a friend list?

Step 1

To add a user to your friend list click the right mouse button on the contact and choose Add as a friend.

Step 2

Po zaakceptowaniu przez wybraną osobę zaproszenia na komunikatorze wyświetli się powiadomienie.