Jak dlouho trvá proces vymáhání pohledávky?

Mimosoudní vymáhání:

Navázání kontaktu s dlužníkem a prověřování případu trvá kolem 7 pracovních dnů. Po uplynutí této doby je dluh zveřejněn na seznamu dlužníků. V případě, že si dlužník nesplní závazek ani v následujících 3 pracovních dnech, ztrácí možnost využívat Systém Trans.eu .

Výše uvedené termíny se mohou měnit v závislosti na konkrétnosti daného případu.

Doba trvání minosúdneho vymáhání je 60 dní, ale u 80% případů získáme úhradu pohledávky do 10 pracovních dnů od přijetí případu.

Vynáhanie soudně exekuční:

Doba trvání soudně exekuční etapy závisí od doby soudního šetření případu a průběhu exekučních činností. Vynakládáme maximální úsilí, aby se tato doba zkrátila na minimum.